oprogramowanie dla szkół
cechy programu
wprowadzanie danych
drukowanie
funkcje dodatkowe
Zalecana rozdzielczość
1024x748
Ostatnia aktualizacja strony:
31-05-2008
WIĘCEJ NIŻ DRUKOWANIE
Oprócz możliwości drukowania świadectw, program Cenzurka posiada dodatkowe funkcje przydatne w pracy nauczyciela.
Jedną z nich jest możliwość tworzenia, drukowania i zapisywania zestawień danych takich jak dane personalne czy oceny. Po zapisaniu, można z nich korzystać w innych programach. Cenzurka liczy średnie ocen dla poszczególnych uczniów i całej klasy. Istnieje możliwość wyboru, które przedmioty będą brane do średniej. Liczone są również średnie ocen z poszczególnych przedmiotów. Program generuje ranking klasy, układając uczniów według uzyskanych ocen.
W przypadku wpisywania uczniów do bazy danych, można to robić w dowolnej kolejności - Cenzurka ułoży listę uczniów według alfabetu.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright © 2008 Educat